phone 0831-2431364

Our Team

Proud Team

Dr. Sonali Sarnobat

President

Dr. Sameer Sarnobat

Vice President

Mrs. Monika Sawant

Adviser

Mrs. Monali Shah

Secretary

Mr. Vijay More

Adviser

Mr. Santosh Mumdapure

Adviser

Mr. Amit Desurkar

Secretary

Mrs. Minal Shah

Public Relation Officer

Mrs. Sudha Mangaonkar

Mahila Mandal Coordinator

Dynamic BHM Anchors

Mrs. Bhumika Bajikar

Mr. Kishore Kakde

Mrs. Sharmila Sambhaji

Members

Mrs. Sucheta Kulkarni

Miss. Seema Solhapure

Mrs. Rupa Ghadi

Mr. Upendra Bajikar

Mr. Prasad Kulkarni

Mr. Nakul Lele

Digital Team

Mr. Datta Tagare

Mrs. Minal Patil

Dr. Bharat Chougule