phone 0831-2431364

Our Team

Proud Team

Dr. Sonali Sarnobat

Chairperson & President

Dr. Sameer Sarnobat

Vice President

Mrs. Monali Shah

Secretary & Coordinator

Mrs. Monica Sawant

Secretary & Advisor

Mr. Vijay More

Advisor

Mrs. Sucheta Kulkarni

Advisor

Miss. Seema Solhapure

Treasurer

Mrs. Sharmila Sambhaji

Editor

Mrs. Minal Shah

Public Relation Officer

Mrs. Sudha Mangaonkar

Coordinator

Counsellor

Mrs. Sucheta Kulkarni

Dr. Sameer Sarnobat

Dr. Sonali Sarnobat

Members

Mr. Santosh Mumdapur

Mr. Kishore Kakde

Deepa Prabhudesai

Pradnya Kapase

Manjiri Patil

Guru Prasad Kulkarni

Prerana Nalawade

Dr. Bharat Chougule

Mr. Datta Tagare

Mrs. Rupa Ghadi

Mrs. Minal Patil